6 listopad 2021

Z ZK Siedlce do Nadleśnictwa w Siedlcach trafiły skrzynki na sadzonki

fot. nadesłanes
Przekazanie skrzynek na sadzonki nastąpiło dzięki porozumieniu o współpracy, które podpisali 19 października 2021 roku Dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach ppłk Marek Suwiński i Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa w Siedlcach Michał Dziedzic
REKLAMA
Budowa skrzynek na sadzonki to kolejna odsłona współpracy Zakładu Karnego w Siedlcach z Nadleśnictwem w Siedlcach. W przeszłości dzięki współpracy obu instytucji skazani w ramach terapii zajęciowej budowali domki dla owadów pożytecznych oraz budki dla ptaków, które zostały rozmieszczone w wybranych miejscach przez pracowników Nadleśnictwa.

Przez ostatnie tygodnie skazani z oddziału terapeutycznego dla osadzonych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo pod nadzorem funkcjonariuszy Służby Więziennej wykonywali z materiałów dostarczonych przez Nadleśnictwo w Siedlcach skrzynki na sadzonki. Projekt z pewnością przyczyni się do utrzymania optymalnej kondycji różnorodnych roślin podczas ich przenoszenia czy transportu zanim zostaną posadzone. Wspólne przedsięwzięcie ma na celu terapię ww. skazanych poprzez pracę społecznie użyteczną.

Służba Więzienna chętnie uczestniczy w różnorodnych projektach na rzecz środowiska przyrodniczego. Podkreślić należy, że tego rodzaju działania stanowią niezwykle ważny element procesu resocjalizacji, gdyż osadzeni przekonują się, że podjęty przez nich wysiłek spotyka się z akceptacją ze strony społeczeństwa. Zajęcia są doskonałą okazją do budowania w osobach pozbawionych wolności wrażliwości na otaczającą przyrodę, poczucia własnej wartości, rozwijają umiejętności praktyczne, a także uczą konstruktywnego organizowania czasu wolnego oraz stwarzają warunki do kształtowania nawyku permanentnej pracy,
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
mazowieckie
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Siedlcach

kiedy
2022-02-02 20:00
miejsce
Centrum Kultury i Sztuki, Siedlce,...
wstęp biletowany