Siedlce - informacje


77.813
mieszkańców Siedlec
36.780
mężczyzn
41.033
kobiet

13.695
w wieku przedprodukcyjnym

46.468
w wieku produkcyjnym

17.650
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

270
zawarto małżeństw

859
urodzeń

878
zgonów

-19
przyrost naturalny
miasto Siedlce
dochody

559.789.440
wydatki

572.145.600
struktura wydatków Siedlec

1.200
0,000%
Leśnictwo

77.793
0,014%
Rolnictwo i łowiectwo

25.792.348
4,508%
Transport i łączność

23.004.432
4,021%
Administracja publiczna

93.050
0,016%
Turystyka

12.188.436
2,130%
Gospodarka mieszkaniowa

927.925
0,162%
Działalność usługowa

460.840
0,081%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

150.483
0,026%
Obrona narodowa

18.038.258
3,153%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

198.000
0,035%
Wymiar sprawiedliwości

10.854.676
1,897%
Obsługa długu publicznego

690.463
0,121%
Różne rozliczenia

236.199.424
41,283%
Oświata i wychowanie

8.026.772
1,403%
Ochrona zdrowia

21.780.572
3,807%
Pomoc społeczna

6.524.888
1,140%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

19.314.378
3,376%
Edukacyjna opieka wychowawcza

22.593.704
3,949%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

12.216.226
2,135%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

16.455.796
2,876%
Kultura fizyczna i sport

136.555.904
23,867%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2023-06-03 07:00
REKLAMA
pogoda Siedlce
4.9°C
wschód słońca: 04:14
zachód słońca: 20:43
Koronawirus
mazowieckie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Siedlcach

kiedy
2023-06-04 18:00
miejsce
Pracownia Rannych Pantofli,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-06-08 14:00
miejsce
Namiot cyrkowy, Siedlce, Ul....
wstęp biletowany
kiedy
2023-06-08 17:00
miejsce
Namiot cyrkowy, Siedlce, Ul....
wstęp biletowany
kiedy
2023-06-11 16:00
miejsce
Namiot cyrku Europa, Wiśniew, ul....
wstęp biletowany