17 listopad 2021

Prezentacja kampanii „Nie zgub mnie”

fot. KMP w Siedlcach
W Dziennym Domu Pobytu „Kotwica” dla osób z chorobami otępiennym w tym z chorobą Alzheimera odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej, w trakcie której, zaprezentowano kampanię społeczną „ Nie zgub mnie”.
REKLAMA

Dzienny Dom Pobytu „Kotwica” dla osób z chorobami otępiennym w tym z chorobą Alzheimera istnieje od ponad roku i jest dofinansowany ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Wczoraj w siedleckim Domu obyła się wizyta studyjna. Placówkę wizytowała Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej pani Elżbieta Bogucka wraz z pracownikami Wydziału Programów Społecznych MCPS oraz przedstawiciele pięciu dziennych domów pobytu realizujących tego typu projekty na terenie województwa mazowieckiego.

Na spotkanie zaproszono także: oficera prasowego Komendy Miejskiej w Siedlcach nadkom. Agnieszkę Świerczewską oraz panią Katarzynę Marciniak-Paprocką - pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. rozwiązywania problemów uzależnień .

Dyrektor domu Maria Leszczyńska zaprezentowała tradycyjne i innowacyjne formy terapii. W trakcie wizyty zaproszeni goście zwiedzili DDP. Odbyły się rozmowy z uczestnikami ich opiekunami, terapeutami i wolontariuszami. Zaprezentowano także kampanię społeczną realizowaną wspólnie z Komendą Miejską Policji w Siedlcach, Urzędem Miasta Siedlce oraz Siedlecką Spółdzielnią mieszkaniową pod nazwą „ Nie zgub mnie”.

Kampania adresowana jest do mieszkańców Siedlec i ma na celu zmniejszenie ilości zaginięć osób w podeszłym wieku oraz zapoznanie z algorytmem postępowania w razie zaginięcia. Ma na celu zwrócenie uwagi na problem społeczny, jakim jest powiększająca się liczba osób cierpiących na chorobę Alzheimera, demencję, otępienie starcze. Istotnym elementem kampanii jest szkolenie funkcjonariuszy policji, straży miejskiej, pracowników socjalnych pod kątem umiejętności postępowania z osobami dotkniętymi chorobą Alzheimera – np. odpowiedniego sposobu prowadzenia rozmowy.

Siedlecka inicjatywa wzbudziła duże zainteresowanie wśród przedstawicieli podobnych placówek na terenie naszego województwa.

 

Oprac: KMP Siedlce /DDP „Kotwica”

 
źródło: policja.pl
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
mazowieckie
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Siedlcach

kiedy
2022-02-02 20:00
miejsce
Centrum Kultury i Sztuki, Siedlce,...
wstęp biletowany